Ekspert radzi: Skorzystaj z funduszy. Kampania RPOWP 2018

Od 18 czerwca tego roku na terenie całego Podlaskiego trwa kampania promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz możliwości skorzystania z niego. W swoim przekazie kampania informuje o konkursach, ale również wyjaśnia  kwestie, które sprawiają trudności naszym beneficjentom. 

W regionie można zobaczyć spoty wideo w TVP 3 Białystok, usłyszeć  spoty radiowe w Polskim Radiu Białystok, w Radiu Eska Łomża i w Radiu 5 Suwałki. W serwisach internetowych takich jak wirtualnapolska.pl i w regionalnych serwisach: suwałki24.pl, mylomza.pl, kurierpodlaski.pl i ddb24.pl można przeczytać artykuły i bannery informacyjne o najnowszych naborach.

Innowacje, badania, rozwój - wsparcie w ramach RPOWP 

Podlaskie - z energią w przyszłość! Promujemy nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną.

W październiku promowaliśmy nabory dotyczące kształcenia zawodowego młodzieży (Poddziałanie 3.3.1)

Spot dotyczący działań z profilaktyki wad postawy u dzieci: Prawidłowa postawa to podstawa!

W lipcu i sierpniu przybliżaliśmy możliwość dofinansowania usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1).

W czerwcu informowaliśmy o naborze wniosków o dofinansowanie projektów na wsparcie inwestycji w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej  (Poddziałanie 8.4.1).

Poleć innym: