Kampania informacyjno-promocyjna RPOWP 2014-2020 w 2016 roku

18.11.2016

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej RPOWP na lata 2014-2020 w terminie od 8 do 15 listopada 2016 r. opublikowane zostaną artykuły informujące o bieżących naborach konkursowych. Na łamach dziennika Gazeta Współczesna, serwisu wspolczesna.pl oraz w zakładce wiadomości regionalnych portalu Onet.pl będzie można śledzić artykuły dotyczące niżej wymienionych konkursów:

  • w dniu 8.11.2016 r. Konkurs 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie,
  • w dniu 9.11.2016 r. Konkurs 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,
  • w dniu 10.11.2016 r. Konkurs 7.1 rozwój działań aktywnej integracji,
  • w dniu 14.11.2016 r. Konkurs. 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych,
  • w dniu 15.11.2016 r. Konkurs 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne.

Kolejnym narzędziem wzmacniającym kampanię będzie mailing rozsyłany codziennie do co najmniej 60 tys. odbiorców aktywnych kont o zasięgu województwa podlaskiego na portalu informacyjnym onet.pl. Jako podsumowanie informacji o naborach konkursowych zostanie opublikowany artykuł w bezpłatnej gazecie NaszeMiasto, która rozdystrybuowana zostanie w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach.

Dla wszystkich czytelników przygotowany został konkurs. Za prawidłową odpowiedź na pytanie odnoszące się do treści publikowanego artykułu, zostaną nagrodzone trzy pierwsze trzy osoby. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu dla czytelników (PDF 210 kB).

Poleć innym: