Kampania promująca RPOWP 2014-2020 w 2017 roku

Kampania informacyjno-promocyjna RPOWP 2014-2020 przeprowadzona była w drugim półroczu 2017 r. Dotyczyła możliwości dofinansowania projektów w ramach naborów prowadzonych w trzecim i czwartym kwartale 2017 r. Działania promocyjne zostały uzupełnialiśmy działaniami edukacyjnymi. Wnioskodawcy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na temat zasad aplikowania i dokumentacji konkursowej.

Ilustracja przedstawia postać animowanego beneficjenta przeprowadzającego badania. Napis na grafice B+R Poddziałanie 1.2.1

Informowaliśmy beneficjentów również o zasadach prawidłowej i skutecznej realizacji projektów, w tym o Bazie konkurencyjności oraz przygotowaniu wniosków o płatność. Działaniom tym towarzyszyły szkolenia dla beneficjentów dotyczące udzielania zamówień publicznych, rozliczania projektów w systemie SL2014.

Postać animowanego beneficjenta w dżungli pracującego na laptopie. Napis na grafice Aplikacja SL2014

W serwisach biznesowych trzech ogólnopolskich portali internetowych: onet.pl, interia.pl, wp.pl można było zobaczyć spoty promocyjne. Wyemitowaliśmy także spoty radiowe w czterech regionalnych stacjach radiowych: Polskie Radio Białystok, Radio Jard, Radio Akadera, Radio Nadzieja.

Na temat naborów można było przeczytać artykuły w zakładkach regionalnych portali: onet.pl, interia.pl, wp.pl oraz na portalach regionalnych: mylomza.pl, suwalki24.pl, Siemiatycze.com.pl, ddb24.pl. Przeprowadziliśmy także kampanię mailingową wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Ilustracja przedstawia animowaną postać beneficjenta i znak recyclingu

W ramach kampanii Instytucja Pośrednicząca (IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wyprodukowała i wyemitowała spoty radiowe dotyczące konkursu na utworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz możliwości oferowanych przedsiębiorcom w ramach RPOWP, m.in. refundacja szkoleń, dofinansowanie nowych miejsc pracy, stażów. Spoty wyemitowano na antenie Radia Białystok. IP wyprodukowała i wyemitowała również spoty telewizyjne o tej samej tematyce, spoty emitowane były na antenie TVP S.A. – Oddział w Białymstoku.

Poleć innym: