Konkurs na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027!

Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie hasło dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim.

Organizator wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1500,00 zł.

Kapituła konkursu może dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia. Autor wyróżnionej pracy konkursowej może otrzymać nagrodę finansową o wartości 750 zł.

Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują sie na podstronie konkursu (link).

W przypadku pytań i uwag dotyczących konkursu można kontaktować się z pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Na niebieskim tle napis Konkurs. Niżej napis Stwórz hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Do wygrania 1500 złotych.

Poleć innym: