Konsultacje projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Białystok)

12.02.2016

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracji do dnia 22.02.2016 r.

Formularz dotyczy udziału w spotkaniu w Białymstoku w dniu 23.02.2016 w ramach konsultacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, sala 115

Program spotkania w Białymstoku 23.02.2016 r.

Godzina

Temat

11.30 – 12.00

Rejestracja uczestników

12.00 – 12.15

Powitanie – Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego

12.15 – 12.45

Przedstawienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 – Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

12.45 – 13.00

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w subregionie białostockim – Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Leszek Lulewicz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu

13.00 – 13.15

Przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – Joanna Jasiewicz, dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego

13.15 – 14.00

Dyskusja

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.

Poleć innym: