Konsultacje projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Bielsk Podlaski)

12.02.2016

Formularz dotyczy udziału w spotkaniu w Bielsku Podlaskim w dniu 26.02.2016 w ramach konsultacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, sala konferencyjna

Program spotkania w Bielsku Podlaskim 26.02.2016 r.

Godzina

Temat

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Powitanie – Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego

10.15 – 10.45

Przedstawienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 – Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

10.45 – 11.00

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w subregionie białostockim – Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Leszek Lulewicz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu

11.00 – 11.15

Przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – Joanna Jasiewicz, dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego

11.15 – 11.30

Przerwa

11.30 - 12.15

Dyskusja

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Poleć innym: