Konsultacje projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Suwałki)

12.02.2016

Formularz dotyczy udziału w spotkaniu w Suwałkach w dniu 29.02.2016 w ramach konsultacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Suwałki, ul. Mickiewicza 1, sala konferencyjna


Program spotkania w Suwałkach 29.02.2016 r.

Godzina

Temat

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15

Powitanie – Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego

11.15 – 11.45

Przedstawienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 – Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

11.45 – 12.00

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w subregionie białostockim – Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Leszek Lulewicz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu

12.00 – 12.15

Przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – Joanna Jasiewicz, dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 - 13.15

Dyskusja

Liczba miejsc jest ograniczona.

Poleć innym: