Spotkanie dotyczące standardów dostępności w projektach RPOWP – I edycja

07.01.2019

Starasz się o dofinansowanie projektu lub pracujesz w instytucji, która korzysta ze środków Funduszy Europejskich? Czy już wiesz, że wszystko, co powstaje ze środków unijnych musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy?

Dowiedz się, jakie obowiązki musisz spełnić, składając wniosek i realizując projekt, aby był w pełni dostępny i aby z jego efektów mogli korzystać wszyscy.

Informacja o szkoleniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym RPOWP wraz ze Spółdzielnią Socjalną FADO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące stosowania standardów dostępności w projektach realizowanych przez beneficjentów RPOWP.

Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek), w godz. 9.00 – 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, sala konferencyjna 318 (III piętro).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tematyka spotkania

Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne stosowania standardów dostępności w inwestycjach realizowanych w ramach RPOWP. Zachęcamy Państwa do przysyłania ewentualnych pytań lub założeń projektów do ewentualnej weryfikacji. Przyczyni się do praktycznego charakteru spotkania oraz pomoże Państwu w efektywnej realizacji zasady dostępności w projektach. Pytania można wysyłać na adres iwona.dzieminska@wrotapodlasia.pl

Podczas spotkania omówione zostaną standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Standardy stanowią załącznik nr 2 do „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Wytyczne i standardy dostępności opublikowane są na Portalu Fundusze Europejskie.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa do 16 stycznia 2019. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: iwona.dzieminska@wrotapodlasia.pl

Dojazd do budynku

Najbliższy przystanek: POLESKA / POGOTOWIE (około 40 m),
dojazd liniami 22 i 27; BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA (około 300 m),
dojazd liniami 19, 23, 29 i 107.
Uwaga: dostęp do przystanku BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z poziomu terenu.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i III piętrze.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Grafika rysunkowa przedstawiająca kilkoro ludzi, w tym dzieci, osoby z różnymi niepełnosprawnościami i osoby starsze. Grafikę uzupełnia napis: Fundusze Europejskie bez barier; Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Poleć innym: