Spotkanie informacyjne do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

12.04.2018

Informacja o spotkaniu

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków w ramach  Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318.

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS). Część spotkania dotycząca GWA opierać się będzie wyłącznie na nadesłanych wcześniej pytaniach. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 7.1: instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 12 kwietnia 2018 do 24 kwietnia 2018 do godz. 12:00.
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony ("Weź udział").
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie Państwa specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Dojazd do budynku

Najbliższy przystanek:

  • POLESKA / POGOTOWIE (około 40 m), dojazd liniami 22 i 27;
  • BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA (około 300 m), dojazd liniami 19, 23, 29 i 107.

Uwaga: dostęp do przystanku BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z poziomu terenu.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i III piętrze.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: