Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Działania 5.1 RPO

06.02.2017

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2017 r. (środa), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala 115 (I piętro).

Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu do dnia 23 lutego 2017 do godz. 15.00. Odpowiedzi na przesłane zapytania będą udzielane podczas sekcji: Pytania i odpowiedzi.

Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres sylwia.dobkowska@wrotapodlasia.pl.

Komunikat z dnia 17.02.2017 r.

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc rekrutacja na spotkanie została zamknięta.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina

Temat

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10

Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

10.10 - 11.45

Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej

11.45 - 12.00

Przerwa

12.00 - 13.00

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 9 lutego 2017 r. do 23 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013    

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 399

Poleć innym: