Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

13.09.2017

Materiały ze spotkania:

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP - Zasady naboru (PDF 1.65 kB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP - Procedura i kryteria (PDF 953 kB)

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn (PDF 674 kB)

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Spotkanie odbędzie się 28 września 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, III piętro, sala 318B.

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS). Część spotkania dotycząca GWA opierać się będzie wyłącznie na nadesłanych wcześniej pytaniach. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Szczegółowe informacje o tym, kto może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania 28.09.2017

Godzina

Temat

9.40 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

12.30 - 13.00

omówienie ewentualnych pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: