Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

10.03.2017

Materiały ze spotkania:

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP - Zasady naboru (PDF 557 kB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP - Procedura wyboru (PDF 258 kB)

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn (PDF 196 kB)

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2017 r., w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, Białystok, III piętro, sala 318B.

Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS) opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie ewentualnych pytań dotyczących Generatora. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania 8.09.2016

Godzina

Temat

9.30 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

12.30 - 13.00

omówienie pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

 

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 390.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: