Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

22.09.2017

Komunikat z dnia 06.10.2017

Uprzejmie informujemy, że spotkanie zostało odwołane, ze względu na niewielką ilość zgłoszeń. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje dotyczące naboru do Działania 7.2.1. W celu uzgodnienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Panią Anną Łukaszewską: tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl, lub z Panią Anną Mieczkowską: tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie odbędzie się 11 października 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 117 (mała).

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS). Część spotkania dotycząca GWA opierać się będzie wyłącznie na nadesłanych wcześniej pytaniach. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 7.2.1 t.j. wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, partnerstw JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych i prywatnych instytucji opieki medycznej, jednostek organizacyjnych systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania 11.10.2017

Godzina

Temat

9.40 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

12.30 - 13.00

omówienie ewentualnych pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: