Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.3.1 RPOWP - kształcenie zawodowe

10.03.2017

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318B (III piętro).

Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Poddziałania 3.3.1.

Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS) opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres justyna.muszynska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina

Temat

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10

Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

10.10 - 11.45

Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej

11.45 - 12.00

Przerwa

12.00 - 12.30

 Omówienie Generatora Wniosków Aplikacyjnych w ramach EFS (GWA EFS)

12.30 - 13.00

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 10 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013    

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260

Poleć innym: