Spotkanie warsztatowe dotyczące standardów dostępności w projektach RPOWP

07.01.2019

Starasz się o dofinansowanie projektu lub pracujesz w instytucji, która korzysta ze środków Funduszy Europejskich? Czy już wiesz, że wszystko, co powstaje ze środków unijnych musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy?

Dowiedz się, jakie obowiązki musisz spełnić, składając wniosek i realizując projekt, aby był w pełni dostępny i aby z jego efektów mogli korzystać wszyscy.

Informacja o szkoleniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz ze Spółdzielnią Socjalną FADO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące stosowania standardów dostępności w projektach realizowanych przez beneficjentów RPOWP.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2019 r. (wtorek), w godz. 9.00 – 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 117.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tematyka spotkania

Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne stosowania standardów dostępności w inwestycjach. Na spotkaniu poruszone zostaną m.in.: standard architektoniczny, standard transportowy. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

Zachęcamy Państwa do przysyłania ewentualnych pytań lub założeń projektów do ewentualnej weryfikacji. Przyczyni się do praktycznego charakteru spotkania oraz umożliwi wsparcia w poprawnej realizacji zasady dostępności w projektach. Pytania można wysyłać na adres iwona.dzieminska@wrotapodlasia.pl

Podczas spotkania omówione zostaną standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Standardy stanowią załącznik nr 2 do „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Wytyczne i standardy dostępności opublikowane są na portalu Fundusze Europejskie.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa do 16 stycznia 2019 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: iwona.dzieminska@wrotapodlasia.pl

Dojazd do budynku

Najbliższy przystanek:

  • BOH. M. CASSINO / DWORZEC PKS (około 200 m), dojazd liniami 19, 22, 23, 27, 29, 100 i 107;
  • KARD. S. WYSZYŃSKIEGO / STOŁECZNA (około 120 m), dojazd liniami 20, 27 i 29;
  • KARD. S. WYSZYŃSKIEGO / URZĄD MARSZAŁKOWSKI (około 100 m), dojazd liniami 20, 27 i 29.

Uwaga: dostęp do przystanku KARD. S. WYSZYŃSKIEGO / URZĄD MARSZAŁKOWSKI przy pomocy przejść dla pieszych.
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej i płytek, wejście do budynku przy pomocy schodów lub podnośnika.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Grafika rysunkowa przedstawiająca kilkoro ludzi, w tym dzieci, osoby z różnymi niepełnosprawnościami i osoby starsze. Grafikę uzupełnia napis: Fundusze Europejskie bez barier; Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Poleć innym: