SZKOLENIE dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji

18.05.2017

Informacja o szkoleniu

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji oraz obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji w projektach dofinansowanych z RPOWP na lata 2014-2020.

Szkolenia planowane są w:

  • Białymstoku – 02 czerwca 2017 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, sala konferencyjna 318,
  • Bielsk Podlaski – 06 czerwca 2017r. – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, sala konferencyjna 302,
  • Łomża – 09 czerwca 2017 r. – siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C.Skłodowskiej 1, sala konferencyjna,
  • Suwałki - 12 czerwca 2017 r. – siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach, ul. Osiedle II 6a, sala konferencyjna.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

9.45 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Źródła informacji o Funduszach Europejskich i Sieci PIFE
10.10 - 11.40  Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziomy dofinansowania
11.40 - 12.00 Przerwa
12.00 - 13.30  Omówienie dokumentacji konkursowej
13.30 - 14.10 Elementy informacji i promocji w ramach RPOWP

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Formularze zgłoszeniowe na spotkania znajdują się poniżej. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Białymstoku i Bielsku Podlaskim znajduje się na górze strony, rekrutacja trwa od 19.05.2017 - 26.05.2017 w komentarzu proszę wpisać miejscowość szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie w Suwałkach trwa od 29.05.2017 do 07.06.2017 za pomocą Formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: lpi@ares.suwalki.pl.

Rekrutacja na szkolenie w Łomży trwa od 22.05.2017 do 05.06.2017 za pomocą Formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: lpi@podlaskie.org.pl.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok 

tel. 85 66 54 480

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Tel. 0 801 308 013

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach

ul. Osiedle II 6a

16-400 Suwałki

tel. 87 563 02 11

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

ul. M.C Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

tel. 86 216 33 26

 

Poleć innym: