Szkolenie - Wprowadzenie do zasad wydatkowania środków publicznych

09.10.2017

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, rekrutacja na spotkanie została zakończona.

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na szkolenie dotyczące zasady konkurencyjności w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2017 r. (środa), w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, Białystok, III piętro, sala 318.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, będących Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Program (DOCX 18 kB)

Godzina

Temat

9.45 - 10.00

Rejestracja uczestników 

10.00 - 12.00

Blok I

12.00 - 12.15

Przerwa

12.15 - 14.00

Blok II

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 9 do 23 października 2017 r. do godz. 10.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na górze strony.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: maria.widurska@wrotapodlasia.pl lub telefoniczny: 85 66 54 944.

Organizator spotkania

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 390

Poleć innym: