Szkolenie w Białymstoku pt.” Zasady przygotowywania Biznes Planu na potrzeby pozyskiwania środków z UE”- zaawansowane

21.09.2017

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie w Białymstoku, dotyczące zasad przygotowania Biznes Planu na potrzeby pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich - poziom zaawansowany

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. (środa), w godz. 9.00 – 14.00
w Białymstoku ul. Poleska 89, sala 318 B (III piętro)

 

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich zainteresowanych sporządzaniem biznesplanów na potrzeby aplikowania o środki z Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

  • Sporządzanie biznesplanu na potrzeby pozyskiwania środków z UE.
  • Analiza firmy i produktu
  • Charakterystyka inwestycji
  • Analiza rynku i strategia marketingowa
  • Dostępne źródła finansowania
  • Plan finansowy i prognozy
  • Analiza efektywności inwestycji
  • Najczęściej popełniane błędy.

 

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa do 29 października 2017 r. do godz. 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy telefoniczne podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 85 66 54 228    

Poleć innym: