Szkolenie w Łomży pt.” Zasady przygotowywania Biznes Planu na potrzeby pozyskiwania środków z UE” - podstawy

15.09.2017

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie w Suwałkach, dotyczące zasad przygotowania Biznes Planu na potrzeby pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich – poziom podstawowy.

Szkolenie odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.00 w Łomży w sali Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich zainteresowanych sporządzaniem biznesplanów na potrzeby aplikowania o środki z Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

1. Sporządzanie biznesplanu na potrzeby pozyskiwania środków z UE.

2. Analiza firmy i produktu

3. Charakterystyka inwestycji

4. Analiza rynku i strategia marketingowa

5. Dostępne źródła finansowania

6. Plan finansowy i prognozy

7. Analiza efektywności inwestycji

8. Najczęściej popełniane błędy.

 

Zgłoszenie na spotkanie

UWAGA! Z braku miejsc na szkolenie rekrutacja została zamknięta.

Rekrutacja na spotkanie trwa do 26 września 2017 r. do godz. 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 85 66 54 228, 85 66 54 599    

Poleć innym: