Webinarium - Wsparcie na bioróżnorodność, Działanie 6.3 RPOWP

26.01.2023

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na bezpłatne webinarium dot. naboru wniosków z Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Webinarium odbędzie się w piątek 3 lutego 2023 r. od godziny 9.00.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony do 2 lutego 2023 r. do godz. 14.00. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości e-mail, najpóźniej w dniu wydarzenia (2 lutego2023 r.)

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo

Webinarium przeznaczone dla:

 • parków krajobrazowych;
 • państwowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • JST, ich związków i stowarzyszeń; podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • organizacji pozarządowych;
 • podmiotów działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;przedsiębiorców.

Program webinarium

9:00 – 9:10

Przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę webinarium.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

9:10– 10:00

omówienie założeń konkursu z Działania 6.3 RPOWP Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

 • kto może ubiegać się o wsparcie,
 • wysokość dofinansowania,
 • rodzaj oferowanego wsparcia,
 • kryteria wyboru,
 • terminy i sposób składania wniosków

pytania i odpowiedzi, zakończenie webinarium.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku

tel. 801 308 013

e-mail: gpi@podlaskie.eu

Poleć innym: