Zapoznaj się z prawem i dokumentami

W tym dziale znajdziesz podstawy prawne funkcjonowania projektów. Kiknij jeśli szukasz wzorów dokumentów, jeśli jesteś zainteresowany sprawozdaniami, analizami i raportami z działania RPOWP przeczytaj analizy, raporty i podsumowania.

Dostępne: 90 wyników ze wszystkich kategorii.

Kryteria - Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

2016-12-30

Typy projektów: Instytucje Otoczenia Biznesu; Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym