Kryteria oceny formalno-merytorycznej tryb pozakonkursowy Dzia艂anie 8.2, Poddzia艂anie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Bia艂ostockiego Obszaru Funkcjonalnego

08.04.2016