Kryteria oceny projektów w trybie pozakonkursowym Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2 oraz projekty pozakonkursowe zintegrowane w zakresie PI 3a i PI 7b: Poddziałania 1.4.2. i Poddziałania 4.1.2.

06.11.2015