Kryteria oceny, tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe, Działanie 3.3, Podziałanie 3.3.1, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2

06.11.2015

Dokument

Poleć innym: