Kryteria oceny tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, Poddziałanie 7.2.2, Poddziałanie 8.4.2

06.11.2015

Dokument

Poleć innym: