Uchwała w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

21.04.2015

Dnia 8 kwietnia 2015 r. zakończył się proces tworzenia składu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020. Na wystosowane zaproszenia prawie wszystkie wskazane podmioty wytypowały swoich przedstawicieli, a Zarząd Województwa Podlaskiego po podjęciu ostatecznych decyzji osobowych przyjął uchwałę Nr 35/324/2015 w sprawie ustanowienia Komitetu.

Dokument

Poleć innym: