Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020

10.03.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 265/3840/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. podjął decyzję o wszczęciu procesu wyboru przedstawicieli do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którego głównym zadaniem będzie dokonanie przeglądu wdrażania programu oraz postępów w osiąganiu jego celów.

Szczegóły o tym, kto i na jakich zasadach może znaleźć się w składzie Komitetu, określa załącznik do ww. uchwały.

Dokument

Poleć innym: