Punkt Informacyjny - Białystok

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89 (p. 1 i 2)
15-874 Białystok

Napisz do nas

gpi@wrotapodlasia.pl

Godziny pracy punktu:
pn. 8.00 – 18.00
wt. - pt. 7.30 – 15.30

Ze względu na rosnące zagrożenie spowodowane obecnością koronawirusa w Polsce oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych Główny Punkt Informacyjny ZAWIESZA DO ODWOŁANIA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE I SPOTKANIA INFORMACYJNE. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

W związku z powyższym dyżur specjalistów do godz. 18.00 w poniedziałki zostaje również zawieszony do odwołania.

Telefony do konsultantów

Infolinia 08013 08013
tel. 85 66 54 302, 85 66 54 383, 85 66 54 384, 85 66 54 516, 85 66 54 599

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów.

Skontaktuj się z nami (Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wybranej osi priorytetowej lub działania, napisz do nas. Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze. W szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
Pracownicy PIFE nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów i ich interpretacji.

wynik operacji: 10+6

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:


● Administratorem danych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
● Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@wrotapodlasia.pl.
● Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
● Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, lub do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres gpi@wrotapodlasia.pl.
● Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
● Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/polityka-prywatnosci.html) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Poleć innym: