Zobacz planowane efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorczość

129 ha

przygotowanych terenów inwestycyjnych

1884

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w Osi I

Ochrona Środowiska

255

zmodernizowanych energetycznie budynków

94

wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Zdrowie

105 942

pacjentów korzystających z ulepszonych usług zdrowotnych

Edukacja

1302

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

34 640

uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji

Komunikacja

132 km

przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

64

przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
Poleć innym: