Zobacz efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - stan na 31.12.2019

Przedsiębiorczość

606

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

Edukacja

28 206

uczniów z kluczowymi komeptencjami

1 137

miejsc w przedszkolach

Ochrona Środowiska

3 522

jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

2 372

ton zutylizowanego azbestu

Społeczeństwo

2 047

osoby z niepełnosprawnością otrzymały wsparcie

1 369

dotacji dla bezrobotnych na założenie firmy

Kultura

496

dofinansowanych zabytków

Zdrowie

5 986

pacjentów korzystających z lepszych usług zdrowotnych
Poleć innym: