Generator wniosków aplikacyjnych EFRR

1. O generatorze – GWA2014

Instytucja Zarządzająca RPOWP opracowała na potrzeby wdrażania działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014). GWA2014 jest aplikacją desktopową, umożliwiającą przygotowanie, drukowanie oraz przesyłanie wniosków do IZ drogą elektroniczną. GWA2014 stanowi narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji, wspierające proces aplikowania o środki w ramach RPOWP. Aplikacja działa w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS X.

Uwaga

Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie wniosku, za treść merytoryczną, zgodność ze stanem faktycznym oraz warunkami konkursu ponosi podmiot wnioskujący o dofinansowanie – aplikacja GWA2014 jest jedynie narzędziem wspierającym ten proces.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (błąd aplikacji uniemożliwiający poprawne przygotowanie/przesłanie wniosku) należy zgłosić ten problem przy wykorzystaniu Formularza zgłaszania uwag.doc (dokument dostępny w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@podlaskie.eu.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia problemu z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, należy skontaktować się z administratorami aplikacji za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku, którego dane teleadresowe podane są na dole strony (Znajdź Punkt Informacyjny).

2. Pliki do pobrania

GWA2014 jest aplikacją stanowiącą przedmiot autorskich praw majątkowych i jest chroniony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Posiadaczem licencji do aplikacji GWA2014 jest Województwo Podlaskie.

Aplikacja GWA2014 może być instalowana i użytkowana jedynie na warunkach określonych w dokumencie Licencja.pdf, w związku z tym, przed pobraniem i zainstalowaniem GWA2014 użytkownik powinien w szczegółowy sposób zapoznać się z treścią licencji.

Zainstalowanie aplikacji oznacza automatyczną akceptację warunków Licencji.

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020 jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców/Beneficjentów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Pliki do pobrania

Uwaga:

W przypadku problemów z zainstalowaniem / aktualizacją aplikacji w wyniku pojawienia się komunikatu mówiącego o uszkodzeniu pliku instalatora, IZ RPOWP zaleca podjęcie następujących kroków:

  1. Odinstalowanie z systemu operacyjnego środowiska Adobe AIR oraz zainstalowanej wersji GWA (w przypadku Windows odbywa się to z wykorzystaniem funkcji „Dodaj lub usuń programy”).
  2. Pobranie aktualnej wersji środowiska Adobe AIR ze strony airsdk.harman.com/runtime i zainstalowanie na urządzeniu.
  3. Pobranie aktualnej wersji GWA EFRR i zainstalowanie na urządzeniu.

3. Dokumenty do pobrania

Poleć innym: