Generator wniosków aplikacyjnych EFRR

 

1. O generatorze – GWA2014

Instytucja Zarządzająca RPOWP opracowała na potrzeby wdrażania działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014). GWA2014 jest aplikacją desktopową, umożliwiającą przygotowanie, drukowanie oraz przesyłanie wniosków do IZ drogą elektroniczną. GWA2014 stanowi narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji, wspierające proces aplikowania o środki w ramach RPOWP. Aplikacja działa w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS X.

Uwaga

Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie wniosku, za treść merytoryczną, zgodność ze stanem faktycznym oraz warunkami konkursu ponosi podmiot wnioskujący o dofinansowanie – aplikacja GWA2014 jest jedynie narzędziem wspierającym ten proces.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (błąd aplikacji uniemożliwiający poprawne przygotowanie/przesłanie wniosku) należy zgłosić ten problem przy wykorzystaniu Formularza zgłaszania uwag.doc (dokument dostępny w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

 

2. Pliki do pobrania

GWA2014 jest aplikacją stanowiącą przedmiot autorskich praw majątkowych i jest chroniony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Posiadaczem licencji do aplikacji GWA2014 jest Województwo Podlaskie.

Aplikacja GWA2014 może być instalowana i użytkowana jedynie na warunkach określonych w dokumencie Licencja.pdf, w związku z tym, przed pobraniem i zainstalowaniem GWA2014 użytkownik powinien w szczegółowy sposób zapoznać się z treścią licencji.

Zainstalowanie aplikacji oznacza automatyczną akceptację warunków Licencji.

Środowisko instalacyjne Adobe Air, niezbędne do instalacji i uruchomienia generatora - https://get.adobe.com/air/

 

Pliki do pobrania

IZ RPOWP informuje, że w związku ze zmianą certyfikatu podpisu aplikacji od dnia 02.06.2017 r. nie będzie możliwości instalowania wersji archiwalnych aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFRR) dla RPOWP (tj. wersji instalacyjnej v.1.1.4 i starszych).
W celu dalszej pracy z oprogramowaniem należy zainstalować (pobrać pełną wersję instalacyjną lub skorzystać z funkcji aktualizacji) najbardziej aktualną wersję aplikacji GWA2014 (EFRR).

3. Dokumenty do pobrania

Poleć innym: