Generator wniosków aplikacyjnych EFS

1. O generatorze

Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFS) dla RPOWP umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie. Aplikacja posiada szereg wbudowanych mechanizmów pomagających w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku.

Uwaga

Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie wniosku, za treść merytoryczną, zgodność ze stanem faktycznym ponosi podmiot wnioskujący o dofinansowanie - Wnioskodawca/Beneficjent.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA EFS należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (menu: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@podlaskie.eu.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia problemu z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, należy skontaktować się z administratorami aplikacji za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku, którego dane teleadresowe podane są na dole strony (Znajdź Punkt Informacyjny).

2. Pliki do pobrania

Użytkownik może zainstalować i używać aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Licencja

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020 jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców/Beneficjentów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Pliki do pobrania

IZ RPOWP informuje, że w związku ze zmianą certyfikatu podpisu aplikacji od dnia 02.06.2017 r. nie będzie możliwości instalowania wersji archiwalnych aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFS) dla RPOWP (tj. wersji instalacyjnej v.1.1.5 i starszych).
W celu dalszej pracy z oprogramowaniem należy zainstalować (tj. pobrać pełną wersję instalacyjną lub skorzystać z funkcji aktualizacji) najbardziej aktualną wersję aplikacji GWA2014 (EFS).

3. Dokumenty do pobrania

Poleć innym: