Podręcznik Beneficjenta SL2014 EFRR

05.02.2016

Podręcznik Beneficjenta SL2014 EFRR stanowi instrukcję pracy w systemie SL2014 w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem podręcznika jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych). Zalecamy, aby każdy użytkownik systemu SL2014, przed przystąpieniem do pracy w systemie, zapoznał się z poniższymi instrukcjami.

Poleć innym: