Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez LGD - zmiana z 25.04.2022

30.07.2020

Dokument

Poleć innym: