Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 154 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

6.1/6.2/ 6.3 IZ

Konkurs zintegrowany z Działań 6.1/6.2/6.3

Aktualne Od 2017-07-03 Do 2017-08-11

RPO

5.4.1 IZ

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Planowane Od 2017-06-30 Do 2017-08-08

RPO

2.2 WUP

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Planowane Od 2017-06-30 Do 2017-08-08

RPO

7.1 IZ

Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2017-06-30 Do 2017-07-14

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Aktualne Od 2017-06-01 Do 2017-06-30