Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 339 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2018-09-10 Do 2018-09-21

RPO

1.3 IZ

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Planowane Od 2018-08-23 Do 2018-09-24

RPO

7.2.2 IZ/BOF

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Aktualne Od 2018-07-30 Do 2018-08-31

RPO

2.2 WUP