Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 643 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2020-10-19 Do 2020-12-04

RPO

8.6 LGD