Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 127 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Planowane Od 2017-06-01 Do 2017-06-30

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Aktualne Od 2017-04-30 Do 2017-06-20

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Aktualne Od 2017-02-01 Do 2017-06-30