Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 103 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Planowane Od 2017-04-30 Do 2017-05-26

RPO

7.2.1 IZ

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych

Planowane Od 2017-04-27 Do 2017-05-15

RPO

1.3 IZ

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Planowane Od 2017-03-31 Do 2017-05-05

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2017-03-30 Do 2017-04-12