Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 229 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2018-01-31 Do 2018-02-28

RPO

4.2 IZ

Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa

Aktualne Od 2018-01-02 Do 2018-02-28

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD

8.6 Typ 8: infrastruktura społeczna - LGD Kanał Augustowski

Zakończone Od 2018-01-08 Do 2018-01-22