Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 747 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.6 LGD

RPO

1.3 IZ

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Zakończone Od 2022-05-30 Do 2022-06-30

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD