Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 379 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

1.2.2 IZ

RPO

5.4.1 IZ

RPO

6.3 IZ

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Aktualne Od 2018-11-29 Do 2018-12-14