Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 325 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

7.2.2 IZ/BOF

Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Planowane Od 2018-07-30 Do 2018-08-24

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2018-07-30 Do 2018-08-10

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Aktualne Od 2018-06-29 Do 2018-07-24

RPO

2.2 WUP