Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 767 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

5.4.1 IZ

RPO

1.3 I.Z

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Planowane Od 2023-03-30 Do 2023-04-13

RPO

6.3 IZ

RPO

8.6 LGD