Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 182 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

6.3 IZ

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2017-10-02 Do 2017-10-16

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Aktualne Od 2017-08-31 Do 2017-10-13

RPO

6.2 IZ

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

Aktualne Od 2017-08-31 Do 2017-12-29

RPO

1.3 IZ