Harmonogram na 2020 rok

Harmonogram na 2020 rok

Aktualny harmonogram z dnia 22.07.2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 RPOWP 2014-2020 (PDF 446 kB)

Harmonogram został przyjęty uchwałą nr 145/2276/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2020 r. Obowiązuje od 24.07.2020 r.

Informacja o zmianach w harmonogramie

 

Wersja archiwalna z dnia 27.05.2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 RPOWP 2014-2020 (PDF 441 kB)

Harmonogram został przyjęty uchwałą nr 133/2028/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r. Obowiązuje od 29.05.2020 r.

Informacja o zmianach w harmonogramie

 

Wersja archiwalna z dnia 13.05.2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 RPOWP 2014-2020 (PDF 439 kB)

Harmonogram został przyjęty uchwałą nr 130/1997/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13.05.2020 r. Obowiązuje od 14.05.2020 r.

Informacja o zmianach w harmonogramie

 

Wersja archiwalna z dnia 30.01.2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 RPOWP 2014-2020 (PDF 442 kB)

Harmonogram został przyjęty uchwałą nr 100/1580/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30.01.2020 r. Obowiązuje od 03.02.2020 r.

Informacja o zmianach wprowadzonych do harmonogramu

24.03.2020

Komunikat dotyczy konkursu planowanego do ogłoszenia w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 informuje, iż w ramach planowanego na lipiec 2020r. naboru (pierwotny termin - kwiecień 2020), z możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania zostaną wykluczone podmioty, które skorzystają ze wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego skierowanego na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść komunikatu

Komunikat dotyczący ogłaszanych naborów wniosków w ramach RPOWP

17.03.2020

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podjęła decyzje o:

  • wydłużeniu terminu zakończenia naboru w ramach konkursu nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/20 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF ogłoszonego w lutym 2020 r. dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej z 26 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.;
  • przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dotyczącego Rozwóju usług elektronicznych w administracji z kwietnia 2020 r. na lipiec 2020 r., a zakończenia naboru z maja 2020 r. na sierpień 2020 r.;
  • przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, naboru dotyczącego Inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych) oraz inwestycji na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (innych niż wymienione powyżej) z kwietnia 2020 r. na lipiec 2020 r., a zakończenia naboru z maja 2020 r. na sierpień 2020 r. jednocześnie Instytucja Zarządzająca rozważa możliwość zmiany formuły przewidywanego naboru lub zorganizowanie dodatkowego naboru wniosków na innych warunkach i w innym terminie;
  • wstrzymaniu planowanego na marzec 2020 r. naboru w ramach Podziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (typ projektu Promocja gospodarcza / Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) do czasu ustabilizowania się sytuacji międzynarodowej. O wznowieniu naboru poinformujemy osobnym komunikatem.

24.02.2020

Przygotowując się do ogłoszenia konkursu zaplanowanego zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na maj 2020 r. (rozpoczęcie naboru – czerwiec 2020 r.) Instytucja Zarządzająca informuje, że jednym z kryteriów wyboru projektów będzie spełnienie zgodności z V aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Z informacji pozyskanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że VI aktualizacja KPOŚK zostanie zatwierdzona najwcześniej pod koniec br.

Pełna treść komunikatu (PDF 332 kB)

 

Wersja archiwalna z dnia 22.10.2019

Nieaktualny Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 RPOWP 2014-2020 (PDF 427 kB)

Harmonogram został przyjęty uchwałą nr 77/1217/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.10.2019 r. Obowiązuje od 22.10.2019 r.

 

Harmonogramy naborów wniosków z lat poprzednich znajdują się na stronach:

Poleć innym: