Nabór dla Instytucji Otoczenia Biznesu jako dostawców usług na rzecz MŚP oraz ich oferty usługowej

31.01.2019

Zakończony 31.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla Instytucji Otoczenia Biznesu jako dostawców usług na rzecz MŚP oraz ich oferty usługowej. Przedmiotowy nabór stanowi element wdrażania Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Zasady naboru zostały określone w Regulaminie naboru dostawców usług i ich oferty usługowej.

31.12.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż pomimo zakończenia z dniem 31.12.2019 r. naboru dostawców usług i ich oferty usługowej to zgodnie z pkt 2.10 Regulaminu naboru dostawców usług i ich oferty usługowej, Instytucje Otoczenia Biznesu ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług na stronie internetowej http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/katalog-prorozwojowych-uslug-doradczych.html mają możliwość dalszego rozszerzania zakresu świadczonych usług.

Komunikatu (PDF 328 kB)

29.11.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu naboru dostawców usług i ich oferty usługowej, zakończenie naboru dostawców usług i ich oferty usługowej nastąpi z dniem 31.12.2019 r. 

Plik z komunikatem (PDF 331 kB)

Organizacja naboru i oceny

Nabór wniosków ma charakter ciągły (do czasu ogłoszenia komunikatu o jego planowanym zakończeniu, najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem naboru) i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej IOK rpo.wrotapodlasia.pl. 

Dane kontaktowe w sprawie naboru

Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Oceny i Wyboru Projektów (DIP-I):

Dokumenty

 

Poleć innym: