Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 3.1 RPOWP - Edukacja przedszkolna

10.03.2017

Prezentacja ze spotkania z dnia 6 kwietnia 2017 r.(PDF 2.12MB)

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddzialania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro).

Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz.” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres izabela.lasota@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina

Temat

9.30 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 10.15

Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

10.15 - 12.00

omówienie zasad naboru oraz dokumentacji konkursowej

12.00 - 12.15

przerwa

12.15 - 12.30

omówienie pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

12.30 - 13.00

pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 10 marca 2017 r. do 29 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013    

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260

Poleć innym: