Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 716 wyników: Od: 2015-06-01 × Do: 2022-01-01 ×

RPO

8.6 LGD

RPO

9.1 LGD

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD

RPO

9.1 LGD

9.1 Typ nr 6: Programy aktywności lokalnej, LGD Szlak Tatarski

Zakończone Od 2021-05-31 Do 2021-06-14

RPO

7.2.2 IZ

Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Zakończone Od 2021-04-28 Do 2021-07-30