Newsletter

wynik operacji: 10*9

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. 1. administratorem moich danych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok;
  2. 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych;
  3. 3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia przez administratora;
  4. 4. podanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności