100 mld euro z Funduszy Europejskich na ochronę miejsc pracy

21.05.2020

Kraje członkowskie, reprezentowane w Radzie Unii Europejskiej, zaakceptowały instrument SURE o wartości 100 mld euro. Poprzez system korzystnych pożyczek pomoże on w ochronie miejsc pracy w firmach dotkniętych pandemią.

Jak czytamy na stronie internetowej Komisji Europejskiej, decyzja ta jest ważnym krokiem we wspólnej walce UE ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się i podpisani umów gwarancyjnych z KE przez wszystkie państwa członkowskie. Gdy to nastąpi, SURE zacznie działać, a UE będzie mogła wspierać państwa członkowskie w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa, poprzez udzielenie pożyczki do 100 mld euro na korzystnych warunkach.

Pożyczki te pomogą sfinansować programy państw członkowskich dotyczące pracy tymczasowej, a także niektóre dodatkowe środki zdrowotne w miejscu pracy – wprowadzone w celu zapewnienia pracownikom i osobom samozatrudnionym odpowiedniego dochodu oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Poleć innym: