122 mln euro z Funduszy Europejskich na walkę z pandemią

20.05.2020

Komisja Europejska przeznacza 122 mln euro na badania naukowe i innowacje, skierowane na walkę z koronawirusem. Termin składania wniosków upływa 11 czerwca. Pieniądze pochodzą programu KE „Horyzont 2020”.

W ramach tej inicjatywy nacisk kładziony będzie na szybkie osiągnięcie wyników. Europa i cały świat pilnie potrzebują innowacyjnych rozwiązań, aby powstrzymać i złagodzić pandemię, a także aby lepszą opieką otoczyć pacjentów, grupy szczególnie wrażliwe, pracowników służby zdrowia i osoby z ich otoczenia. Dlatego też Komisja pragnie, by prace badawcze rozpoczęto jak najszybciej, i w związku z tym skróciła terminy na przygotowanie wniosków i na ich ocenę.

Nowe rozwiązania muszą być także dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. W tym celu w umowach o udzielenie dotacji Komisja uwzględni klauzule zobowiązujące do szybkiego udostępnienia danych, aby zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania ustaleń i wyników.

Dofinansowanie obejmie pięć obszarów, w których przewidziano następujące orientacyjne budżety:

  1. Przestawienie produkcji na wytwarzanie niezbędnych środków medycznych i sprzętu medycznego (23 mln euro).
  2. Technologie medyczne, narzędzia cyfrowe i analiza przy użyciu sztucznej inteligencji w celu poprawy nadzoru i opieki przy zapewnieniu wysokich poziomów gotowości technologicznej (56 mln euro).
  3. Behawioralne, społeczne i gospodarcze skutki reakcji na pandemię (20 mln euro).
  4. Ogólnoeuropejskie badania kohortowe w kontekście pandemii COVID-19 (20 mln euro).
  5. Współpraca w ramach istniejących unijnych i międzynarodowych badań kohortowych istotnych w kontekście pandemii COVID-19 (3 mln euro).

– Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze. Aby jednak odnieść sukces w walce z koronawirusem, musimy również zrozumieć, w jaki sposób oddziałuje on na nasze społeczeństwo i jak najskuteczniej zastosować wspomniane narzędzia w błyskawiczny sposób. Musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz KE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Poleć innym: