1,4 mld euro z Funduszy Europejskich wydaliśmy już na walkę z pandemią

17.11.2020

Stan wdrażania programów regionalnych, instrumenty do walki ze skutkami pandemii, wyzwania i priorytety programowania na lata 2021-2027 – te tematy były poruszane podczas spotkania rocznego przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz reprezentantów regionów, w tym województwa podlaskiego, jakie odbyło się we wtorek, 17 listopada 2020.

Spotkanie, ze względu na wymogi sanitarne, odbywało się online. Ze strony Komisji wzięły w nim udział osoby, które mają największy wpływ na kształt pomocy płynącej do Polski i do naszego regionu. Byli to: Erich Unterwurzacher, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Christopher Todd, szef Wydziału ds. Polski w tej Dyrekcji i jego zastępczyni Lucie Zackova oraz Cinzia Masina, pełniąca obowiązki szefa Wydziału do spraw Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Na piątym miejscu pod względem umów

To coroczne spotkanie tym razem miało szerszy charakter. Dużą jego część zdominowała tematyka, związana z instrumentami i środkami z Funduszy Europejskich na walkę ze skutkami pandemii.

Zanim jednak uczestnicy spotkania przeszli do tego tematu, zapoznali się z wynikami, jakie osiągnęły województwa w realizacji programów regionalnych. Podlaskie ma tu się czym pochwalić. Pod względem kontraktacji (czyli zawartych umów) plasujemy się na 5. miejscu (ex aequo z dwoma innym regionami) na szesnaście województw. Z kolei w połowie stawki – na 7. miejscu – jesteśmy, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z Unii, czyli wnioski o płatność.

N+3. Po bezpiecznej stronie mocy

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa omówili również wykonanie zasady n+3 na ten i przyszły rok. Zasada ta określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 rozliczy kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy.

– Wszystkie regiony wykonały cele zasady n+3 na ten rok. Jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy. I prawie wszystkie, bo piętnaście, wykonały już cele, założone na przyszły rok – powiedział Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w MFiPR.

W tej piętnastce jest oczywiście Podlaskie.

Covid. Wszystkie ręce na pokład

Podczas spotkania szeroko dyskutowano na temat mechanizmów, jakie zostały wdrożone w regionach, by walczyć ze skutkami pandemii. Jak wynika z podsumowania, przygotowanego przez ministerstwo, na walkę z wirusem nasz kraj przeznaczył z Unii Europejskiej 1,4 mld euro. Z tego najwięcej, bo 531 mln euro na wsparcie biznesu, 283 mln euro na ochronę zdrowia i 263 mln euro na dopłaty do wynagrodzeń.

– Chciałbym pogratulować Wam wyników w ostatnim roku, w ostatnich miesiącach. Pracowaliśmy wszyscy w bardzo trudnych warunkach, dlatego należą się wszystkim słowa uznania – zwrócił się do przedstawicieli regionów Christopher Todd. Podkreślił, że w trakcie pandemii należy szybko reagować. – Tak szybko, jak to jest możliwie trzeba przebudowywać program, upraszczać procedury, działać elastycznie – dodał szef wydziału do spraw Polski w KE. Z tym postulatem zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Dodatkowe półtora miliarda euro na walkę z Covid 19

Omówiono również nowy instrument w ramach polityki spójności, czyli REACT-EU. Jego celem jest „ekologiczne, cyfrowe i odporne na zagrożenia ożywienie gospodarcze”. Polska, w ramach tej pomocy, otrzymała w październiku pierwszą transzę – 1,55 mld euro. Przeznaczy je na: ochronę zdrowia, infrastrukturę energetyczną, transformację cyfrową i wsparcie przedsiębiorstw.

Poleć innym: