1,5 mln zł na badania i rozwój w firmie Kart

14.01.2020

Białostocka firma Kart zrealizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe. Zarząd Województwa na posiedzeniu 14 stycznia 2020 roku przyznał jej dotacje na ten cel.

Firma wzięła udział w konkursie z poddziałania 1.2.1 (Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach pierwszego projektu przeprowadzi badania, w wyniku których opracuje prototypy dwóch nowych produktów do zastosowania w branży spożywczej. Koszt tego projektu wynosi 1,4 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 700 tys. zł.

Z kolei dzięki drugiej dotacji Kart wybuduje i wyposaży budynek, w którym będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Wartość tej inwestycji to 1,7 mln zł, a dofinansowanie 833 tys. zł.

Poleć innym: