1,5 mln zł na utworzenie dziennego domu pomocy i wsparcie osób w trudnej sytuacji w gminie Mielnik

29.09.2021

Pomoc dla ludzi z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin, przeżywających trudności wychowawcze – to główne cele projektu, który zrealizuje gmina Mielnik. Umowę na jego dofinansowanie z funduszy europejskich podpisali w środę, 29 września, Marek Malinowski, członek zarządu województwa, Marcin Urbański, wójt gminy Mielnik oraz Marcin Czerwiński, zastępca wójta.

Gmina Mielnik dotację w wysokości 1,5 mln zł przeznaczy na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy. Koszt tego przedsięwzięcia przekracza 1,6 mln zł.

– Gratuluję władzom gminy Mielnik otrzymanego dofinansowania. Dzięki niemu powstanie dzienny dom pomocy, w którym osoby niepełnosprawne i starsze znajdą niezbędną pomoc. Mam nadzieję, że podopieczni tego ośrodka otrzymają w nim troskliwą i fachową opiekę – powiedział Marek Malinowski.

– Projekt, który będziemy realizować, jest bardzo potrzebny. Skorzystają z niego głównie osoby starsze, które stanowią ponad 60 proc. mieszkańców naszej gminy – podkreślił Marcin Urbański.

Przedsięwzięcie zakłada również organizację różnego rodzaju warsztatów, także dla rodzin, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną. Podopiecznym będą pomagać asystenci rodziny oraz asystenci osoby niepełnosprawnej. Przewidziana jest także pomoc sąsiedzka, w prostych, ale często niezbędnych czynnościach.

– Niezbędne wsparcie osoby potrzebujące otrzymają za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku. Projekt zakłada również wzmocnienie tej instytucji, w której do tej pory nie było asystenta rodziny ­– dodał Marcin Czerwiński.

Podczas podpisania umowy obecna była również Małgorzata Szymańska, skarbnik gminy.

Poleć innym: