1,5 mln zł z funduszy europejskich na inwestycje w podlaskich gminach

11.10.2021

Skatepark, świetlice, wieża widokowa, odrestaurowana kaplica i granty na panele fotowoltaiczne. Umowy na takie inwestycje, zgłoszone przez lokalne grupy działania, zostały podpisane w poniedziałek, 11 października, przez wicemarszałka Stanisława Derehajło i członka zarządu Marka Malinowskiego.

- Wsparte dziś projekty przysłużą się poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki m.in. nowym terenom rekreacyjnym, wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę, mieszkańcy będą bardziej aktywni fizycznie – podkreślał podczas podpisywania umów Marek Malinowski.

Gmina Szepietowo przy stawach (na gliniankach) wybuduje skatepark, wykona ścieżkę żwirową i zasadzi trawę. Zostaną tam również zamontowane urządzenia rekreacyjne. Jest to już drugi etap projektu, który zakłada rewitalizację tego terenu. Inwestycja będzie kosztować blisko 192 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 135 tys. zł. Burmistrz Szepietowa zapewnił, że prace zakończą się do połowy przyszłego roku.

- W gminie nie było dotychczas takiego miejsca, w którym młodzież mogłaby bezpiecznie spędzać czas. I tak naprawdę to na prośbę naszej młodzieży realizujemy to przedsięwzięcie, pierwsze w powiecie. Na wakacje będzie już można z niego korzystać   zapewnił burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński.

Z kolei Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podkreślił, że zmiany, które nastąpią po rewitalizacjach, remontach będą miały bardzo duży wpływ na codzienność zwykłych ludzi. 

- Miejsca, które będą odnowione, przekształcone będą teraz lepiej służyć ludziom. Czy to w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, czy np. w zakresie zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, społecznych. To będą bardzo dobrze wydane pieniądze – mówił Stanisław Derehajło.

Gmina Gródek uporządkuje teren na Górze Zamkowej. Wybudowane zostaną ławki, zadaszone stoliki, wiata, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Zostanie tam również zamontowana wieża, z której można będzie podziwiać widoki. Gmina wykona też monitoring i przebuduje dojazd. Wartość tej inwestycji sięga 680 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 555 tys. zł.

Dwa projekty z unijnym wsparciem zrealizuje gmina Juchnowiec Kościelny. Pierwszy z nich będzie dotyczył udzieleniu mieszkańcom grantów na montaż około 30 mikroinstalacji (paneli fotowoltaicznych). Zostaną one wykorzystane do produkcji energii ze słońca, która zaspokoi energetyczne potrzeby domów mieszkańców. Koszt inwestycji to prawie 480 tys. zł, z czego dotacja pokryje 310 tys. zł.

Drugi projekt gminy zakłada remont i termomodernizację świetlicy w Klewinowie. Zakupione zostaną także meble. Obiekt ma pełnić funkcję integracyjną i aktywizującą mieszkańców. Realizacja tych zadań wyniesie 879 tys. zł, dofinansowanie – 347 tys. zł.

- Otrzymaliśmy dotacje na dwa projekty, które są niezbędne do realizacji dla naszej gminy, dla jej mieszkańców. Jeden z nich dotyczy remontu świetlicy w miejscowości Klewinowo – myślę, że mieszkańcy bardzo się ucieszą na dzisiejsze podpisanie umowy, ponieważ z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie prac. Drugi to są zielone granty. W gminie jest dość duże zapotrzebowanie na dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Mamy listę rezerwową oczekujących i chcielibyśmy, przynajmniej w części, zaspokoić ich potrzeby w tym zakresie – mówił wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Kolejna z przyznanych dotacji zostanie przeznaczona na zachowanie przed zniszczeniem parafialnego zabytku. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu wyremontuje zabytkową kaplicę cmentarną pw. Imienia Maryi w Zawykach. Zostanie wymienione pokrycie dachowe, instalacja odgromowa oraz renowacja krzyża wieńczącego sygnaturę. Wartość prac wyniesie 140 tys. zł, a dotacja - 119 tys. zł.

Gmina Zambrów natomiast wybuduje centrum rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Konopki Jałbrzyków-Stok. Wyremontowany zostanie budynek po dawnej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-kulturalne. Wartość tych prac wyniesie 373 tys. zł, a dotacja – blisko 100 tys. zł.

Koszt wszystkich wspartych inwestycji to przeszło 2,7 mln zł. Łączne dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1,5 mln zł.

Przedstawiciele Zarządu Województwa i Gmin podczas podpisania umowy

Poleć innym: