1,5 mln zł na potrzeby lokalne

22.10.2020

Nowe kluby seniora, więcej miejsc przedszkolnych i pomoc w usuwaniu azbestu. Te inicjatywy wsparł kwotą niemal 1,5 mln zł zarząd województwa na czwartkowym (22.10) posiedzeniu.

Toksyczny azbest na dachu to już nie problem mieszkańców Siemiatycz. Na ten cel gmina Siemiatycze otrzyma ponad 80 tys. zł. Właściciele 119 nieruchomości z terenu gminy, będą mieli zapewniony jego odbiór, przetransportowanie i unieszkodliwienie. Ten projekt będzie realizowany w 1. półroczu 2021, brał on udział w konkursie ogłoszonym przez lokalna grupę działania Tygiel Doliny Bugu. 

Generalny remont przejdzie Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie. Na ten cel otrzyma ponad 1 mln zł. W wyniku prac budowlanych powstaną dwie nowe sale wychowania przedszkolnego, a remont sali gimnastycznej pozwoli zwiększyć jej wykorzystanie na cele przedszkolne. Ponadto budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. zostanie wyposażony w schodołaz. Założenia projektu są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – powstanie 47 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co umożliwi wielu rodzicom podjęcie aktywności zawodowej. Projekt został zgłoszony do konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Brama na Podlasie.

Gmina Sokółka inwestuje w kompetencje swoich najmłodszych mieszkańców. Przyznaną dotację w wysokości ponad 100 tys. zł przeznaczy na dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Sokółce oraz pomoce i sprzęt dydaktyczny. Dzięki takim zajęciom jak "Mądroboty", "Kulinarna Przygoda", "Być badaczem" oraz "Skaczące nutki" u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie i przedsiębiorczość. Projekt został złożony do lokalnej grupy działania Szlak Tatarski.

Powstaną też cztery nowe kluby seniora w gminie Kolno, które wesprą 40 starszych mieszkańców gminy (niesamodzielnych, niepełnosprawnych). Do pracy w klubach zostaną zaangażowane cztery osoby – specjaliści–animatorzy do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Na ten cel gmina Kolno otrzymała ponad 200 tys. zł. w ramach konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Kraina Mlekiem Płynąca. Projekt będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to prawie 3, 4 mln zł, a przyznane dofinansowanie to 1,5 mln zł. Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Poleć innym: