2 miliony złotych dla Łomży na e-urząd

01.12.2022

Umowę na dofinansowanie rozwoju usług elektronicznych dla mieszkańców kwotą blisko 2 mln zł podpisali we wtorek, 29 listopada, w łomżyńskim ratuszu wicemarszałek województwa Marek Olbryś i prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
Znającniełatwąsytuacjęmiasti gminw zakresiewydatkówbieżących,wyszliśmynaprzeciwpotrzebom,któremożeniesą napierwszymplanie,alesą wyzwaniemXXIwieku.E-usługiskracajądrogęmiędzymieszkańcamia urzędem.Nauczyliśmysiękomunikowaćza pomocąinternetu,teraztrzebajeszczeułatwićzałatwianiepodstawowychsprawzwiązanychz budownictwem,geodezjączykomunikacją powiedziałwicemarszałekMarekOlbryś.

Do Łomży trafią blisko 2 miliony złotych.

– To pozwoli nam rozwiązać ważne kwestie związane z informatyzacją urzędu. Nasz wkład to ponad 400 tys. zł. Te środki przeznaczone będą m.in. na serwery czy ważne oprogramowanie, np. do obsługi finansowej. Poprawi się skuteczność całego systemu e-usług. Niedawne dofinansowanie z programu Cyfrowej Gminy pozwoli nam także na zakupy sprzętu komputerowego nie tylko dla administracji, ale też np. szkół. Wzmocnimy również ochronę przed cyberprzestępczością – tłumaczył prezydent Mariusz Chrzanowski.

W ostatnich dniach urząd marszałkowski przekazał
 środki (około 10 milionów złotych) z funduszy unijnych także do kilku innych samorządów powiatów, miast i gmin.

Poleć innym: