200 kolejnych firm otrzyma dotacje z funduszy europejskich

20.05.2021

Przyznał je Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek (20.05). Przedsiębiorstwa tym razem dostaną 6,8 mln zł. To kolejne firmy, które uzyskają wsparcie w konkursie na dofinansowanie kapitału obrotowego, czyli działalności bieżącej.

W pierwszej kolejności dotacje otrzymały firmy, które wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży. 8 kwietnia zarząd przyznał wsparcie w wysokości 8,8 mln zł 325 firmom. Z kolei 6 maja zatwierdził drugą listę, na której znalazło się 400 firm z dofinansowaniem sięgającym 12,2 mln zł. Teraz (20.05) zarząd przydzielił dotacje kolejnym przedsiębiorstwom - do 200 firm trafi 6,8 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

- Dotacje w ramach tego konkursu wynoszą już łącznie 28 milionów złotych, a skorzysta z nich 925 przedsiębiorstw. To wsparcie poprawi kondycję gospodarczą firm, które ucierpiały na skutek pandemii, pomoże podlaskim przedsiębiorstwom wyrównać straty wynikające ze spadku przychodów. Chcemy, jak najszybciej wypłacić przyznane dotacje, dlatego na bieżąco podpisujemy umowy z przedsiębiorcami. Oprócz tego w najbliższym czasie planujemy również dofinansować projekty firm, które zanotowały nieco niższe niż 60-procentowe spadki obrotów. 

Firmy, którzy otrzymały pomoc, wzięły udział w konkursie na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy europejskich na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firmy. Był on skierowany do mikro- i małych firm, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

Konkurs stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (PPG), który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory w ramach PPG przedsiębiorcy otrzymali blisko 218 mln zł, a z różnych form pomocy skorzystało około 11 tysięcy firm.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (część 3 - ostatnia) (PDF 332 kB)

Poleć innym: